Reparation / Service

Har du problem med din maskin? Oroa dig inte, vid akuta lägen finns vi till hands. Vi erbjuder därför en snabbservicetjänst, där vi alltid prioriterar akuta behov av reparationer.

Läs gärna våra reparationsvillkor innan du lämnar in din maskin för reparation.

För oss är det väldigt viktigt att våra kunder känner en genuin trygghet när de väljer att lämna in sin maskin hos oss. Våra maskinreparatörer är därmed utbildade på just din maskin och använder sig endast av originalreservdelar tillhandahållna av märkesfabrikanterna.

läs mer om våra villkor nedan.

Reparationsvillkor

Vid inlämning av maskin behöver vi veta följande:
  • Dina kontaktuppgifter samt adress
  • Ett maxbelopp på hur mycket en reparation får kosta
Felsökningsavgiften är från 180: – exkl. moms (småmaskiner) / 350: – exkl. moms (stora maskiner) och debiteras om ni väljer att avböja reparationen. Vid godkänt kostnadsförslag debiteras inte denna avgift. Obs. Utdömda maskiner monteras ej ihop utan hämtas i delar

efter kostandsförslag

Lämnat kostnadsförslag ska besvaras inom 7 dagar. Efter färdig reparation eller ej godkänt kostnadsförslag skall maskinen hämtas ut inom 2 veckor från besked annars debiteras en förvaringsavgift (per överskriden vecka) beroende på maskinens storlek. Maskinen förvaras högst i 3 månader.

överskridande av kostandsförslag

Om ett kostnadsförslag skulle kosta mer än det vi tänkt oss tillåts vi överskrida kostnadsförslaget med max 15%. Vi hör dock alltid av oss om kostnadsförslaget skulle överstiga, så att du kan ta ställning till detta.

upplåtelse av maskin

Har ni mot förmodan ej hämtat ut er maskin efter tre månader från godkänt kostnadsförslag eller färdig reparation tillfaller maskinen Nordic Elverktyg AB och vi förbehåller oss rätten att avyttra maskinen utan ersättning gentemot kund.

Efter reparation

När din maskin är klar efter reparation kontaktar vi dig, antingen via sms eller telefonsamtal.

Reklamation

Reklamationer ska meddelas till oss inom skälig tid: två veckor från utelämning